Научни проекти

НИП „Модел на комплексни здравни грижи за възрастни пациенти в контекста на практическото обучение на студентите“ – 2012/2014 г.

 

НИП „Приложение на интерактивни презентационни системи в процеса на обучение на специалистите по здравни грижи” – 2014/2016 г.

Comments are closed