Анкетно проучване на стажанти във Филиал Хасково на ТрУ

 

Специалност "Медицинска сестра" – 2018/2019 г.

Специалност "Акушерка" – 2018/2019 г.

Comments are closed