Анкетно проучване на новопостъпили студенти във Филиал Хасково на ТрУ

Специалност "Медицинска сестра"

Специалност "Акушерка"

Специалност "Кинезитерапия"

 

Comments are closed