Администрация

Учебен отдел

Старши експерт УО – Антония Шикова – тел: +359 38 664 375, е-mail: t_medins@mail.bg

Младши експерт УО – Магдалена Тенева – тел. +359 38 664 375

Административен отдел

Технически сътрудник Човешки ресурси – Анка Николова Раева – тел: 0889463865, е-mail: raeva_medins@abv.bg

Библиотека – Тодор Желязков – е-mail: tdk_music@mail.com

Домакин – Бончо Лозев

Шофьор – Михаил Димитров

Портиер – Христо Генев

 

Финансово-счетоводен отдел

Ръководител сектор – Даниела Делчева – тел. +359 38 665 003, е-mail: medins@aidabg.net

 

Comments are closed