Администрация

Учебен отдел

     Старши експерт УО – Антония Шикова

     тел: +359 38 664 375 

     е-mail: t_medins@mail.bg

 

 

 

 

     

     Старши експерт УО – Магдалена Тенева

     тел. +359 38 664 375

 

 

 

 

Административен отдел

Технически сътрудник Човешки ресурси – Анка Николова Раева – тел: 0889463865,

е-mail: raeva_medins@abv.bg

Библиотека – Тодор Желязков – е-mail: tdk_music@mail.com

Домакин – Бончо Лозев

Портиер – Христо Генев

 

Финансово-счетоводен отдел

Ръководител сектор – Даниела Делчева – тел. +359 38 665 003, е-mail: medins@aidabg.net

 

Comments are closed