проф. д-р Надка Стефанова Костадинова

Катедра: Мениджмънт

Научна степен: проф. д-р

E-mail: nadya_kostadinova@yahoo.com

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 416

Кабинет: 133

 

 

 

 


Проф. д-р Надка Костадинова e възпитаник на СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов, специалност "Счетоводство и контрол". Професионалната си кариера започва, като счетоводител и гл. счетоводител в Автокомбинат гр. Стара Загора. Преподавателската и научна кариера започва от 1990 г. във ВИЗВМ гр. Стара Загора, сега Тракийски университет. Ръководител катедра „Мениджмънт”, от 2005 г. и Ръководител на Център магистърско обучение към СФ на Тракийски университет от 2009 до сега. Има над 130 публикации и монографии в областта на аграрната икономика, мениджмънта, счетоводството и икономика на ветеринарната медицина. Автор е и на няколко учебника – "Икономика и управление на животновъдството"; "Основи на счетоводната теория"; "Управленско счетоводство", електронни учебници и учебни помагала. Ръководител и участник е в над 20 научни проекта, в това число и международни.

Специализирала е в Mississippi State University, Missouri University (USA), Wye College (UK), Висше училище по ветеринарна медицина и хранително-вкусова промишленост, Нант – Атлантик – ОНИРИС, Нант, Франция, Университет „Намик Кемал“, Текирдаг, Турция.

Член е на редакционната колегия на  „Trakia Journal of Sciences”.


Научни интереси:

счетоводство на предприятието; аграрна икономика и икономика на ветеринарната медицина; финансово-стопански анализ на предприятието


Преподавани дисциплини

Публикации

Проекти

Comments are closed