Контакти

Учебен отдел – ОКС Бакалавър

 телефон           

 кабинет        

 e-mail 

 Мл. експ. Стела  Стефанова

042 699 405   

Учебен отдел s.stefanova@uni-sz.bg

Ст. експ. Снежана Савова

042 699 419       149  

Център Магистърско обучение

   телефон

   кабинет

 

Ръководител:
Проф. Надка Костадинова

042 699 416

 143

 

Учебен отдел – ОКС Магистър

   телефон

   кабинет

 

Ст. експ. Стоянка Каменова

042 699 420

143  

Comments are closed