Обявени конкурси

За учебна година 2019/2020
 
Тракийски университет – Стопански факултет
 
ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ
по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. /Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г./
в Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“
по следните научни специалности (докторски програми)
 
професионално направление
докторска програма    
форма на  
обучение
брой 
места
3.8.„Икономика“
 Икономика и управление
(селско стопанство)
редовна
4

3.8.„Икономика“

Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)
редовна

2

3.7„Администрация и управление“
Организация и управление на производството (селско стопанство)
редовна
1

Обявата е поместена в „Държавен вестник“, бр. 70/ 03.09.2019 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи за кандидатстване

 АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

6000 гр. Стара Загора,  Студентски град,Тракийски университет,  Стопански факултет – деканат

КОНТАКТИ

Научен отдел: ​ тел. 042 699 409

Зам Декан НМД: тел. 042 699 403


 

Comments are closed