Габриела Кирякова

             Главен асистент, доктор 

             Катедра: Информатика и математика

             E-mail: gabriela[at]uni-sz.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 440

             Кабинет: 463

 

 

Образование и научни степени

 • 2014 г. – Доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", факултет Математика и Информатика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика
 • 1996 г. – Магистър по икономическа информатика, УНСС, София

Преподавани дисциплини:

 • Информатика I и II част (Стопански факултет)
 • Информатика I и II част (Аграрен факултет)
 • Информатика (Аграрен факултет)
 • Информатика (Ветеринарномедицински факултет)
 • Информационни системи и технологии (Стопански факултет)
 • Социални медии в бизнеса (Стопански факултет)
 • Компютърна текстообработка и презентации (Аграрен факултет)
 • Биостатистика (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • Електронно обучение
 • Образователни технологии
 • Дигитални хранилища
 • Математически и информационни методи в икономиката, регионалното развитие и селското стопанство

Comments are closed