ст. пр. Тихомир Андреев

Старши преподавател

             Катедра: ФВС

             E-mail: Tihomir_641964@mail.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 275

             Кабинет: 4

 Образование и научни степени

  • 1989г. – Магистър по физическо възпитание и спорт

Преподавани дисциплини:

  • Физ. възпитание и спорт       (Стопански факултет)
  • Физ. възпитание и спорт         (Аграрен факултет)
  • Физ. възпитание и спорт       (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

  • Хандбал
  • Футбол

Избрани участия в национални и международни конференции

  • Юбилейна научна конференция с международно участие – 25 г. Тракийски университет, Стара Загора, 15.05.2020, L. Lapadatov*, G. Dyakova, N. Gocheva, M. Ivanova, T. Andreev, Experimental research for preparing the physical characteristics of students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 674-678, 2020, ISSN 1313-3551
  • Пета международнанаучна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 21 – 22. 06. 2019, ТрУ, Стара Загора  
  • Юбилейна научна конференция „20 години Tракийски университет”, Стара Загора, 19 – 20 май 2015г.
  • Научна конференция „70 години традиции и иновации”, Русе, 9-10 октомври 2015г.

Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет” , Велико Търново, 20-21 ноември 2014

Comments are closed