Соня Тодорова

Задочен докторант по

Докторска програма „Икономика и управление /селско стопанство

             Катедра: Мениджмънт

             E-mail: sonia.todorova.sz@gmail.com

             Служебен телефон: +359 42 699 418

            Кабинет: 669

 Образование и научни степени

  • 2009 г. – Магистър по право

Научни интереси:

  • Правна регментация на арендните отношения в България

Comments are closed