Елвира Делчева

 

Катедра: Мениджмънт

 E-mail: evi_da@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 418

             Кабинет: 669

 Образование и научни степени

  • 2021 г. – Докторант („Икономика и управление на селско стопанство)
  • 2015г. – Магистър по „Финанси и банки”

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

  • Член в Национална селска мрежа /НСМ/

Научни интереси:

  • В областта на селското стопанство и развитие на селските райони
  • Бюджетно финансиране

Comments are closed