Пр. Златина Димова

Златина Димова

Преподавател

             Катедра: Обществени науки и бизнес езиково обучение

             E-mail: zndzdravem81025@abv.bg

             Кабинет: 167

 Образование и научни степени

1995г. – Магистър по английска филология

Заемани административни длъжности:

  • Преподавател

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

Българска социологическа асоциация

Преподавани дисциплини:

  • Английски, бизнесанглийски (Стопански факултет)
  • Английски (Аграрен факултет)
  • Английски (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

  • Социолингвистика

Специализации:

  • Солунски университет Аристотел
  • Университет „ Александру Йоан Куза“, Яш, Румъния

Избрани публикации:

ЕЗИКЪТ НА КРИЗАТА В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПУБЛИЦИСТИКА

 Златина Димова, Женя Гундашева, Любомира Спасова, Невена Найденова, Леда Георгиева , Science & Technologies, Volume IV, Number 8, 2014 Education, стр.105-109.

Избрани участия в национални и международни конференции

Юбилеен международен конгрес "Наука, образованиеу технологии" -40 години България-космическа държава, 12-14- септември 2012г.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

4И/19 Доминиращи ценности на съвременния български предприемач

2И/20 Подходи в операционализацията на концепциите за мотивация на дейността

 

 

Comments are closed