пр. Женя Гундашева

Женя Гундашева

преподавател, магистър

Катедра: ОНБЕО

E-mail: jenia.gundasheva@trakia-uni.bg

Служебен телефон: +359 42 699 448

Кабинет: 344

 

 Образование и научни степени

 • 2011 г. – магистър по превод за европейските институции (английски/френски език), ПУ „Паисий Хилендарски“
 • 2009 г. – бакалавър по приложна лингвистика (английски/френски език), ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • 2004 г. – бакалавър по кореистика, СУ „Св. Климент Охридски“

Заемани административни длъжности:

 • 2020-2024 Курсов ръководител на студенти от СФ

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • EALTHY: European Association of Language Teachers for Healthcare

Преподавани дисциплини:

 • Ветеринарномедицински факултет: английски език за ветеринарномедицински специалисти, френски език (избираема дисциплина), корейски език и култура (избираема дисциплина)

Научни интереси:

 • Методика на чуждоезиковото обучение (медицински и ветеринарномедицински профил)
 • Теория и практика на превода

Специализации:

 • 2015-2019 – ежегодни участия в обмен за преподаватели по програма „Еразъм+“ в университети в Словакия (Кошице), Франция (Нант), Германия (Гийсен, Фрайзинг)
 • април-май 2014 – стипендиант по програма на Френското правителство за млади учени в Университет Сен-Дьони Париж 8
 • март-юни 2011 – студентски обмен по програма „Еразъм +“ в Университета в Каен – Долна Нормандия, Франция

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

  • Nyapulu, E., Gundasheva, Zh. (2020) Guidebook for International Students at MU-Plovdiv and Trakia University-Stara Zagora, ISBN 978-619-7249-68-2
 • Учебници и учебни помагала

  • Спасова, Л., Георгиева О., Гундашева Ж. (2019) Помагало по български език за чуждестранни студенти, Кота, Стара Загора, ISBN: 978-954-338-149-4
 • Публикации в списания и сборници

  • Gundasheva, Zh. (2020) Wikipedia as an Educational Tool for Developing Translation, Writing and Editing Skills, IX Международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна (online)
  • Spasova L., Gundasheva Zh., (2019), Psychological Мodels for Аttitudinal and Persuasion Changes in Consumer Behaviour, V-та Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 21-22 юни 2019 г., Международно научно списание – TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, ISSN 1313-7069, (print) ISSN 1313-3551 (online), Vol. 17, Suppl. 1, pp 838-846, 2019.
  • Gundasheva, Zh. (2018) Etymology Revisited: Healing Memory for Medical Expressions, EALTHY Magazine, Proceedings special from the 3rd English for Healthcare Conference, Bern. April 2018, issue 7, pp.14-19. ISSN 2571-533X
  • Gundasheva Zh., Petrillova, M., Dvorska O., Spasova, L (2017) Comparative Needs Analysis for Designing an ESAP Course. In: New Trends and Issues. Proceedings on Humanities and Social Sciences, issue 5 (2017) pp. 89-94

Избрани участия в национални и международни конференции

 • 10 септември 2020: Gundasheva, Zh. Wikipedia as an Educational Tool for Developing Translation, Writing and Editing Skills, IX Международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна (online)
 • 15 май 2020: Spasova, L. and Zh. Gundasheva. (2020) Main Determinants of the Influence of Advertising on Bulgarian Youth, Юбилейна научна конференция с международно участие 25 години Тракийски университет (online)
 • 22 септември 2018 – oral presentation at 3rd International Medical English Conference, Exeter University, Exeter, UK: “Humour As an Intercultural Communication Technique in EMP Training”

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • 3И/20 Статистическият софтуер R – съвременни приложения в областта на оптимизацията и анализа на риска при икономически данни (СФ, ТрУ)
 • 4И/2019 Доминиращи ценности на съвременния български предприемач (СФ, ТрУ)  
 • 11 ДМ 20/6 от 20.12.2017 ФНИ „Мост между университетската среда и интеркултурната комуникация – как /да/ се разбираме, докато учим заедно” (МУ-Пловдив)

 

 

Comments are closed