V – ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ” – 21-22 ЮНИ 2019 г. СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 21 и 22 юни 2019 г. В   Стопански Факултет при Тракийски университет се проведе традиционната V – та Международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”.  

Участниците в настоящата конференция са 163-ма от 17 университета, 6 научни организации и други институции от България и чужбина –Италия, Германия,  САЩ, Сърбия, Северна Македония .

Официални гости бяха : Проф. д-р Наско Василев –Зам.  Ректор АСИД на Тракийски университет ; Г-н Живко Тодоров – Кмет на  Стара Загора, Доц. д-р Таня Танева- Главен секретар на ТрУ ; Проф. д-р Иван Върляков – Изп. Директор на РАО „Тракия“ ; Проф. д-р Мая Гълъбова –Декан на МФ на ТрУ;  Доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ на ТрУ, Доц. дн Нели Грозева- Зам. Декан УД на АФ на ТрУ; Доц. д-р Пламен Георгиева – Зам. Декан НМД на ВМФ на ТрУ ;  Проф. д-р инж. Йорданка Алексиева – Зам. Ректор на УХТ, Пловдив ; Проф. Д-р Мариана Божинова – Зам. Ректор на СА, Свищов.

 Приветствия към учасниците на конференцията поднесоха: Проф. д-р Наско Василев Зам. Ректор АСИД на Тракийски университет; Г-н Живко Тодоров – Кмет на  Стара Загора, ; Проф. Д-р Иван Върляков – Изп. Директор на РАО „Тракия“ ; Проф. д-р Мая Гълъбова –Декан на МФ на ТрУ

Поздравителни адреси бяха поднесени от: Министъра на Образованието и Науката – г-н Красимир Вълчев; Доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ на ТрУ; Проф. Д-р Христина Милчева – Директор на МК на ТрУ, Доц, д-р Димо Атанасов – Декан на ФИ на АУ- Пловдив; Проф. д-р Иван Върляков – Изпълнителен Директор на РАО  Тракия; Доц. Д-р Нели Георгиева – Декан на ФТТ, ТрУ; Доц. Д-р Васил Хаджиилиев – Председател на Съюз на Учените , гр. Ст.Загора.; Проф. Дсн Иван Станков- Изп. Директор на НОКА; г-н Олег Стоилов – Председател на УС на Търговско-промишлена палата , гр. Стара Загора; Доц. Д-р Марина Николова- Ръководител катедра АИ, Са Свищов.

Пленарен доклад представи: Проф.д-р Стефан Иванов – "Регионална политика и регионално развитие " .

Пленарен доклад

Работата на конференцията продължи в  Основни тематични направления:

  • Регионално развитие и публична администрация
  • Бизнес развитие и иновации
  • Икономика и управление на бизнеса
  • Социално-културни и спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите
  •  Иновативни методи и средства за обучение в икономическото висше образование.

Активни участници в конференцията са студенти и докторанти, които представят свои доклади в отделна секция.

Деканът на Стопански факултет Проф. д-р Надка Костадинова исказва благодарности на спонсорите, преподавателите и служителите на факултета, които взеха активно участие в организацията и провеждане на конференцията.

http://www.sf-conference.eu/index.php/bg/

 

 

Comments are closed