Stara Zagora Digital Table Големият взрив

Бумът в развитието и внедряването на цифровите технологии – т.нар. дигитализация, изисква и налага все повече време и инвестиции в такива, ако искаш да си водещ, а не догонващ: без значение частен бизнес или местна власт. Двойната зелена и цифрова трансформация на производства и процеси е новият световен ред. Стара Загора и региона направиха своята сериозна заявка на висок глас и с мотиврани партньорски усилия – проект „SynGreDiT: Европейски цифров иновационен хъб Загоре – синергия за зелена и цифрова трансформация“ е един от 4-те одобрени за България по програма Хоризонт/Цифрова Европа на ЕК! Официално стартираме на 30/01/2023 г. в 10 ч. в Регионална библиотека Стара Загора, Амфитетрална зала – необходима е регистрация за Големия взрив! “Лентата ще пререже“ г-н Живко Тодоров, кмет на Стара Загора! Какви цели си поставят ЕЦИХ Загоре и партньори: Да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления (HPC), обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги като ЕЦИХ през следващите 3 години. Какви услуги ще предоставят ЕЦИХ Загоре, партньори и транс еврпейската мрежа от над 150 цифрови хъба: 1) Тестване преди инвестиране – тази група услуги ще позволи иновативни, екологични и цифрови решения да бъдат тествани чрез използване на високопроизводителни изчисления (HPC) и киберсигурност за два от водещите регионални приоритета, определени в Стратегията за интелигентна специализация (SSS) – мехатроника и чисти технологии (MCT), в т. ч. система за тестване на водород, и науки за живота и здравето (LHS), в т.ч. цифровизация на медицината и ветеринарната медицина: e-health & m-health технологии; услуги за Съфинансирано от Европейския съюз интелигентно селско стопанство; фармацевтичната и биотехнологичната промишленост 2) Обучения за напреднали в областта на цифровите технологии– усъвършенстване на умения, необходими за създаване, управление, изпитване и анализ на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране, разработване на софтуер и приложения, управление на мрежи, машинно обучение, анализ на големи обеми от данни, интернет на нещата (IoT), киберсигурност и технология на блоковите вериги 3) Подкрепа за намиране на инвестиции – за МСП, малки предприятия със средна пазарна капитализация, стартиращи предприятия, предприемачи, обхващащи индивидуални услуги за "клиент" и открити публични събития за представяне на такива възможности, предоставени от ЕИБ, ЕБВР, финансови инструменти, схеми за безвъзмездно финансиране. 4) Създаване на мрежи и достъп до иновационни екосистеми – за МСП, малки предприятия със средна пазарна капитализация, стартиращи предприятия, предприемачи в сътрудничество с мрежата на ЕЦИХ, иновационни клъстери, академичните среди и др. Проектът се изпълнява в широко партньорство с бизнес компании, бизнес-подкрепящи и научни организации от региона и страната. Водещ партньор е АРИР – Стара Загора. Чрез него Стара Загора официално е част от транс-европейската мрежа от дигитални хъбове, което отваря редица големи възможности за софтуерните компании в региона да излязат на международните пазари.

Програма на Stara Zagora Digital Table Големият взрив

Comments are closed