Изпит

На 24.10.2020 г. изпитите по Международна търговия, Митническа политика и Електронна търговия за всички специалности, бакалаври, ще се проведе в електронна среда https://edu.uni-sz.bg/ . За целта е необходимо до 23.10 ( петък), 16:00 часа да поискате ключ за достъп на теста на e-mail iskranencheva@abv.bg

Comments are closed