ВАЖНО!!!

Тържественото връчване на дипломи за абсолвентите от випуск 2016 на Стопански факултет ще се проведе в Държавна опера -гр.Стара Загора на 06.12.2016 г. /вторник/ от 10.30 часа. Желателно е студентите да дойдат в 9 часа, за получаване на тоги срещу лични карти.  

Семестриални такси

На вниманието на студентите, задочна форма на обучение, касата ще работи от 09.01.2017 г. Желателно е таксите да се платят от тази дата или по банков път . БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН СТАРА ЗАГОРА IBAN – BG 09UNCR70003116593030 BIC (SWIFT) – UNCRBGSF /заверката за платена такса се …

Continue reading

ВАЖНО!!!

Абсолвентите от  специалност Аграрна икономика випуск 2015/2016 , успешно издържали държавен изпит , да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 15.11.2016 г.

ВАЖНО!!!

Абсолвентите от  специалност Регионална икономика випуск 2015/2016 , успешно издържали държавен изпит , да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 04.11.2016 г. / с изключение на 01.11.2016 г./

ВАЖНО!!!!

Абсолвентите от  специалност Бизнес икономика випуск 2015/2016 , успешно издържали държавен изпит , да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 02.11.2016 г. / с изключение на 01.11.2016 г./

Откриване на магистърска учебна година в СФ

На 4.11.2016 г. от 10 ч. в зала 4 ще се открие  новата учебна година за студенти от ОКС "Магистър", прием октомври 2016 г. Всички студенти ще получат студентските си книжки и др. необходими материали. В същия ден студенти от "Предприемачество и иновации" и "Икономика и управление на бизнеса" ще имат …

Continue reading

Студент на годината

Националното представителство на студентските съвети в Република България откри процедура за номинациии на Националния приз " Студент на  годината". Студенти и докторанти, желаещи да участват, могат да подадат документи до 20 Ноември 2016 г. За повече информация на адрес http://studentnagodinata.eu/

Втора ликвидационна сесия

Втора ликвидационна сесия за учебната 2015/2016 г. на 11.10.2016 г. /вторник/ и на 13.10.2016 г./четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.