ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Всички студенти от СФ, положили успешно Държавен изпит на 28 и 29.09.2016 г. могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър" в СФ.  Необходимо е да се представи уверение от Учебен отдел, в което са отразени: оценка от семестриалните изпити и оценка от държавния изпит. Записването е в стая 200А-Ректорат, …

Continue reading

Изпитът по дисциплината "Електронна търговия" на 30.06.2016 г. / четвъртък/ , ще се проведе от 15.30 ч. в зала Брюксел /часът се променя поради кандидат-студенски изпит/

Поправителна сесия за летен семестър

Поправителната сесия за летен семестър на уч.2015/2016 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 27 и 29 юни 2016 г. Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

ВАЖНО!!!!

Абсолвентите от випуск 2014/2015 /успешно издържали държавен изпит на 23 и 24 март 2016/  да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 10.06.2016 г.

Плащане на семестриална такса

На вниманието на студентите, задочна форма на обучение, касата ще работи до 03.06.2016 г. Желателно е таксите да се платят до тази дата или по банков път . БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН СТАРА ЗАГОРА IBAN – BG 09UNCR70003116593030 BIC (SWIFT) – UNCRBGSF /заверката за платена такса се …

Continue reading