Летни стажове, работни места и семинари

    PROJECT SPECIALIST, ZAGORKA, part of the HEINEKEN/ „Загорка“ АД Месторабота Стара Загора; Постоянна работа; Пълно работно време https://www.jobs.bg/job/5217711 Ако искате да получите добра представа за работата в институциите на ЕС, защо не кандидатствате за стаж? Всяка година около 1200 млади хора получават шанс да подобрят професионалните си умения, да …

Continue reading

Поправителна сесия

Поправителната сесия за зимен семестър на уч.2019/2020 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 10 (понеделник) и 14 (петък)  февруари  2020 г. Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

Тържествено връчване на дипломи на абсолвенти 2019 г

Традиция е в навечерието на 8-ми декември – Студенския празник, Стопански факултет тържествено да връчва дипломите на завършилите висшето си икономическо бразование бакалаври и магистри. Випуск -2019 е 21-ят випуск на дипломирани икономисти на Тракийски Университет и 11-ти випуск на Стопански факултет. На 6-ти декември, 2019 г.. се връчиха дипломи на …

Continue reading

СТАРТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС В КОНТЕКСТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020

На 15-17 ноември 2019 г. в организиран от ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в България в сътрудничество с ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, София в град Велико Търново при силна конкуренция от 37 кандидати студентът от СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на Тракийски университет: Алекс Миленков, специалност „Аграрна икономика“, 2-ти курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ се класира и взе участие в обучителния семинар на тема "СТАРТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ …

Continue reading

Официално връчване на дипломите на випуск 2019 на Стопански факултет.

Церемонията по официалното връчване на дипломи на завършилите студенти ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ ще се проведе на 06 декември (петък) 2019 г.от 10.30 ч. в зала 6. Дипломираните студенти да бъдат пред зала СФ в 09:00ч за да облекат тогите си срещу лична карта. С оглед на ограничения брой места в зала 6, молим не повече от един придружител на …

Continue reading

!!!ВАЖНО!!!

В СРОК ДО 25.10.2019г., всички студенти ОКС „Бакалавър“ , успешно положили държавен изпит на 25 и 26.09.2019г., да се явят за подпис върху диплома (ЛИЧНО) и предоставят 1 брой снимка с размер 3,5 х 4,5 в Учебен отдел, при полагане на подписа си трябва да прегледате дипломата за технически грешки …

Continue reading

Ликвидационни дати

С решение на Академичен съвет от 25.09.2019г, се отпускат 2 допълнителни дати за ликвидационна сесия, както следва: 01.10.2019г.(вторник) и 08.10.2019г.(вторник). Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра или преподавателя. Успех!

Откриване на новата 2019-2020 учебна година в Стопански факултет

На 16 септември 2019 година в зала 3А тържествено се откри академичната година. За единадесет година от създаването на Стопански факултет в структурата на Тракийски университет  ще се обучават студенти в трите бакалавърски специалности :Бизнес икономика, Регионална икономикаи управление, Аграрна икономикаи търговия, редовно и задочно обучение. Деканът на Стопански факултет …

Continue reading

ВАЖНО!!! ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, Започна прием в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  за обучение  на студенти в образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“ в следните акредитирани специалности: Бизнес информационни технологии; Финанси и счетоводство на фирмата; Икономика и управление на бизнеса; Икономически анализи и проекти за регионално развитие; Предприемачество и стратегически маркетинг; Икономика на алтернативния туризъм; Икономика и мениджмънт …

Continue reading

Ликвидационна сесия

Ликвидационна сесия за учебната 2018/2019 г. на 10.09.2019 г. /вторник/ , 12.09.2019 г./четвъртък/  и 19.09.2019 г. /четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра