Уважаеми студенти

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, въведените противоепидемични мерки и Заповедта на Ректора на ТрУ – № 2858/28.10.2020 г. отменяща провеждането на присъствени учебни занятия и преминаване към онлайн-форма на обучение, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. Ви молим да се запознаете с  инструкция за on-line обучение в приложения файл.

Инструкция за on-line обучение за студенти

Comments are closed