Ваксинация срещу COVID-19 на студентите от Стопански факултет

Уважаеми студенти и докторанти,

Във връзка с предстояща ваксинация на обучаващите се в Тракийски университет е необходимо да представим информация относно студентите и докторантите, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19.

Необходимо е информацията да се изготви на ехсе1-файлове, като включва – трите имена, факултетен номер, курс и телефон за връзка.

За целта е създаден Google формуляр (анкета), който е разпратен на личните имейли на студентите – бакалаври и магистри, както и на всички докторанти.

Очаква се анкетата да бъде попълнена, за да се събере информация за желаещите да се ваксинират.

Моля, попълнете анкетата дори и да не желаете ваксината! 

Анкетата може да намерите тук

Студентите или докторантите, които не са получили анкета на имейла си, могат да подадат нужната информация – трите имена, факултетен номер, курс и телефон за връзка, на имейл: penevbg@abv.bg в срок до 15 ч. на 11.03.2021 г. (четвъртък).

От курсовите и научните си ръководители можете да получите допълнителна информация. Също така, можете да се свържете и на имейл: penevbg@abv.bg и тел.: 088/4737295.

От деканското ръководство

на Стопански факултет

Comments are closed