Тържествено връчване на дипломи на абсолвенти 2018 г.

Традиция е в навечерието на 8-ми декември – Студенския празник, Стопански факултет тържествено да връчва дипломите на завършилите висшето си икономическо бразование бакалаври и магистри.

Випуск -2018 е 21-ят випуск на дипломирани икономисти на Тракийски Университет и 10-ти випуск на Стопански факултет.

През изминалите две десетилетия дипломи за завършено висше икономическо образование в Тракийски университет са получили общо 2382 бакалаври и 590 магистри, които днес заемат позиции в структурата на държавната, областна и общинска администрация в страната, управляват бизнес-структури в различни сектори на икономиката, работят в банковата сфера, преподаватели са в средни училища и университети, научни институти.

Изключителна чест за академичната общност на Тракийски Университет е, че на нашето тържество присъстват представители на държавната и местна власт:

Г-жа  Ангелина Ламбрева –  Директор  Дирекция „Висше образование” към  Министерство на образованието и науката .

Г-жа Петя Чакърова – Зам. Областен Управител на Област Стара Загора

Празникът е уважен от Академичната общност на Университета :

Ректора на ТрУ – Проф.двмн Иван Въшин

Зам. Ректора по проектната дейност – доц. д-р Дарина Заимова

Зам. Декан на МФ- проф. д-р Красимира Бенкова ; Зам. Декан на ПФ- доц. д-р Елена Лавренцова: Зам.Декан УД на Аграрен факуктет- доц. дбн Нели Грозева; Зам.Декан на ФТТ – Доц. д-р Красимир Кръстев; Директор на Медицински колеж Стара Загора – проф. д-р Христина Милчева;  Помощник Директор на ДИПКУ при ТрУ – г-жа Мария Добрева

 На тържеството присъстваха Представители на Регионални институциии, Бизнес организации и Банки :

Проф. д-р Иван Върляков – Изпълнителен директор на регионална асоциация на общините „Тракия“;

Инж. Олег Стоилов – Председател на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата, Ст. Загора;  

Г-н Стефан Шоселов – председател на регионална структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в Стара Загора;

г-жа Жулиета Върлякова – гл. експерт Дирекция "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта;

Г-жа Лена Ленкова – представляваща Стопанска камара Ст. Загора;

Г-жа д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие, Ст. Загора;

Г-н Методи Горчев – Регионален директор на ОББ, регион Стара Загора;

Г-жа Ива Радева, Мениджър отдел „Ключови клиенти “Уни Кредит Булбанк“, Ст. Загора ;

Г-жа Мария Миланова – Център за изпитване на европейски сертификати;

Г-н Венцислав Средлов – Мениджър продажби на фирма „Бултех-2000“ ООД, Стара Загора;

Г-н Георги Жеков – Мениджър фирма „Изитекс“ ЕООД, Стара Загора;

Адвокат Симеон Ялъмов – Председател, на Асоциация за правна защита на фирмите, община Ст. Загора;

 

Поздравителни адреси до Декана, академичната общност на СФ и абсолвенти са получени от:

Министъра на образованието и науката – Г-н Красимир Вълчев

Председеател на Общински съвет , Община Стара Загора – Г-н Таньо Брайков

Председател на Съюза на учените, Стара Загора – Доц. д-р Васил Хаджиилиев

Поздрав от доц. д-р Евгени Генчев към абсолвентите

 

Comments are closed