Субсидирано хранене в студентски стол

В СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ НА СУБСИДИРАНИ ЦЕНИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ХРАНЯТ САМО СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ, КОИТО РАЗПОЛАГАТ С ПЕРСОНАЛЕН СТИКЕР ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.

СТИКЕРИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ САМО ЛИЧНО СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА .

КАБИНЕТ 149
Електронният идентификатор на всеки студент се залепва от вътрешната страна на задната
корица на студентската книжка.

За повече информация: тел. 042 / 699 419; 0882 679766 Снежана Савова

Comments are closed