Студентски семинар

На 09-11 ноември 2018 г. в организиран от ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА и спонсориран от Hanns Seidel Stiftung в град Банкя студентът ТЕНЬО ЧАПЛИН от специалност „Бизнес икономика“, 4-ти курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ на СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ при Тракийски университет участва в осемнадесетия студентски семинар "PAVING YOUTHSWAY" на тема ReThink the Link: Критично мислене и медийна грамотност“. За активно участие и много добро представяне в обучителния семинар студентът получи сертификат.

Comments are closed