Стажант в Банка ДСК АД

  1. Длъжност – Greeter /Посрещач на клиенти/.
  2. Работа – насочване на клиенти към съответното гише, консултиране на клиенти за електронно банкиране, консултиране на клиенти за работа с АТМ и т.н.
  3. Възраст – да има навършени 18 г.
  4. Образование – Да е студент с икономическа специалност или да е дипломиран най-късно 2022 г./става въпрос ако е завършил студент/.
  5. Време на стажа –  3 или 6 месеца.
  6. Работен ден – 4 или 6 часа.
  7. Заплащане – МРЗ пропорционално на часовете – /за 4 часа – 355 лв., за 6 часа – 532,50 лв./

Comments are closed