Семестриални такси

На вниманието на студентите, задочна форма на обучение, касата ще работи от 09.01.2017 г. Желателно е таксите да се платят от тази дата или по банков път .

БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД

КЛОН СТАРА ЗАГОРА

IBAN – BG 09UNCR70003116593030

BIC (SWIFT) – UNCRBGSF

/заверката за платена такса се извършва в учебен отдел от 09.01.2017 г./

Comments are closed