ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

Уважаеми колеги,
В съответствие с чл. 83(1) от ПРАСТрУ, на 26.04.2021 г. от 08:30 часа доц. д-р Мирослава 
Иванова ще изнесе онлайн публична лекция на тема „Определен интеграл – методи за
пресмятане. Несобствени интеграли“. Можете да се присъедините към виртуалната стая от тук.

Comments are closed