Прием на студенти в специалностите „Софтуерно инженерство” и „Информационни технологии”

Стопански факултет продължава да приема документи на кандидатстуденти 

Бaлообразуването за новите специалности в Стопански факултет е променено след решение на Академичен съвет, както следва:

За специалностите в Стопански факултет: Софтуерно инженерство и Информационни технологии балът се образува от удвоената оценка от теста по математика или оценката от ДЗИ по математика или ДЗИ по български език и литература плюс оценките по математика и по информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика) от дипломата за средно образование.

За специалностите в Стопански факултет: „Бизнес икономика”, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Местни финанси“ и „Информационни технологии в икономиката и управлението балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, изпита по обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по български език и литература, математика или география плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование или от удостоверението за първи гимназиален етап.

 

Повече информация може да получите тук!

Comments are closed