ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”

На 21-22 юни 2019 г. в Стопански Факултет, Тракийски Университет ще се проведе Пета Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“

Регистрирани са над 160 участника от 20 университета, научни и бизнес организации от България и чужбина. Ще бъдат представени над 150 доклада, включително от студенти и докторанти по следните тематични направления:
• Регионално развитие и публична администрация;
• Бизнес развитие и иновации;
• Икономика и управление на бизнеса;
• Социално-културни и спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите;
• Иновативни методи и средства за обучение в икономическото висше образование.

 Целта на конференцията е да се подготви обосновка за актуализиране на политиките за развитие на бизнеса и регионите, съобразени с актуалните тенденции и добрите практики. 

Comments are closed