Откриване на Академичната 2022/23 година

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година в Стопански факултет на
Тракийски университет да се проведе на 12.09.2022 г. (понеделник) от 13.00 часа, Зала
З (A) на Стопански факултет при Тракийски университет.

Поканваме да присъстват всички преподаватели, студенти от първи курс и
курсовите им ръководители, и служители на Стопански факултет.
Учебните занятия в Стопански факултет да започнат от 14,00 часа.

Comments are closed