ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СФ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 13.07.2020 г.

ЗАПИСВАНЕ – 13, 14.07. – 08:00 до 16:00 ч., 15.07.2020 – до 12:00 ч.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 16.07.2020 г.

ЗАПИСВАНЕ –  16.07. – 08:00 до 16:00 ч., 17.07.2020 – до 12:00 ч.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 20.07.2020 г.

ЗАПИСВАНЕ – 20, 21.07. – 08:00 до 16:00 ч., 22.07.2020 – до 12:00 ч.

https://goo.gl/maps/ehXKqXqk84LrRFT49

Comments are closed