Златни медали от Международна олимпиада за студенти от Стопански факултет

На 19.12.2020 г. се проведе Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, в която участваха 102 студенти от престижни икономически университети и факултети от Русия, България, Македония и Холандия. Участниците бяха оценени от международно научно жури с председател академик проф. дн Сава Гроздев. Тракийски университет участва със студенти от 3  курс на Стопански факултет, които спечелиха 1 златен(Александра Атанасиаду) и 2 сребърни(Алекс Миленков, Дария Алексиева) медала.

Comments are closed