График

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ -ОКС „БАКАЛАВЪР“

28.09.2022 Г. (СРЯДА) И 29.09.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ І

 

БИЗНЕС ИКОНОМИКА

Венеция

10 ч.

АГРАРНА ИКОНОМИКА

КОМИСИЯ ІІ

 

БИЗНЕС ИКОНОМИКА

3 А

10 ч.

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ І

 

АГРАРНА ИКОНОМИКА;

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

4 А

9 ч.

КОМИСИЯ ІІ

 

БИЗНЕС ИКОНОМИКА

СФ

9 ч.

 

 

Comments are closed