!!!ВАЖНО!!!

В СРОК ДО 25.06.2020г., всички студенти ОКС „Бакалавър" , успешно положили държавен изпит на 03 и 04.06.2020г., да се явят за подпис върху диплома (ЛИЧНО)  и предоставят 2 бр. снимки с размер 3,5 х 4,5 в Учебен отдел, при полагане на подписа си трябва да прегледате дипломата за технически грешки и да реагираме на момента – моля, отделете си нужното време, подмяна след подпис няма да извършваме!!!


С ПОДПИСА СИ ВИЕ УДОСТОВЕРЯВАТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА В ДИПЛОМАТА Е ВЯРНА.

Учебен отдел – приемно време от 09:00 до  11:00ч. И от 13:00 до 15:00ч. Извън приемното време, само с предварителна уговорка на тел: 0889 72 97 89 – Стела Стефанова.

След предоставяне на снимки и положен подпис от студента, дипломите се подписват и подпечатват от Ректора на Тракийски университет. В сайта и facebook ще бъдете уведомени кога са готови за получаване.

За получаване на диплома за средно образование (всички студенти, които не са си я получили) :

1. За редовните студенти: студентът е длъжен да представи в Учебен отдел на СФ обходен лист (който ще получи от Учебен отдел), заверен от библиотеката, от студентското общежитие (за студенти, които са ползвали) или от инспектор общежитие (Стая 200) за студенти, които не са ползвали общежитие.

2. За задочните студенти: студентът е длъжен да представи в Учебен отдел на СФ обходен лист заверен от библиотеката (който ще получи от библиотеката).

Comments are closed