ВАЖНО!!!!

Увааеми колеги,

Във връзка със Заповед 21/13.03.2020 , на Декана на Стопански Факултет ви информираме, че за срока от 13.03.2020 до 29.03.2020 обучението ще се извърши оnline.

Моля, контактувайте с курсовите си ръководители, за начините и формите на провеждане на обучението.

Заповед на Декана на СФ, при ТрУ

Comments are closed