ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 on-line!!!

Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповеди на Ректора на Тракийски университет:

http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/ZAPOVED-1107.pdf;

http://uni-sz.bg/truni7/wp-content/uploads/sf/file/Zapoved%20za%20promqna%20na%20AP.pdf

Инструкции

Вашите занятия за летен семестър на учебната 2019/2020 ще бъдат изведени в електронна среда в периода от 08.06.2020 до 28.06.2020

  1. Моля, платете семестриалните си такси до 08.06.2020 единственно по банков път:

БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД

КЛОН СТАРА ЗАГОРА

IBAN – BG 09UNCR70003116593030

BIC (SWIFT) – UNCRBGSF

Титуляр на сметката: Стопански факултет при ТрУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват собствено, бащино и фамилно име, факултетен No, специалност, форма на обучение (РО/ЗО).

За „основание на плащане” се записва „семестриална такса” за семестър (зимен, летен, респ. първи, втори и т. н.)

I курс – 1 семестър – зимен / 2 семестър – летен

II курс- 3 семестър – зимен / 4 семестър – летен

III курс – 5 семестър – зимен / 6 семестър – летен

IV курс – 7 семестър – зимен / 8 семестър – летен

  1. Студенти които са покрили всички изисквания по учебен план ще получат заверките за семестъра-служебно от Учебен отдел, на база платена такса и активност на студента в Тракийски Електронен Университет.

За провеждането на лекции и упражнения ще се използва платформата Moodle на Тракийски Електронен Университет (http://edu.uni-sz.bg/)

  1. Моля, запознайте се с приложените инструкции за работа в електронна среда.
  2. Моля да попълнете анкетните карти, касаещи избираеми и факултативни дисциплини с цел да се сформират групите, най-късно до 04.06.2020г.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAAzmhkqoAYLhX22ICd78u-oSmYBzIloBg9Di5GQ2VoMa6Q/viewform  – за специалностите: "Аграрна икономика и търговия" и "Аграрна икономика"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXvMKnXAPLsIys8FcnCTcRQm6B6RZ3bIErZNXUlqNiaEbiJw/viewform – за специалността "Бизнес икономика"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc59xQ4ZnYWZWkeKsuo903sHiIpZ5wDAjs6SIEzB5rZ351Lw/viewform – за   за специалностите: "Регионална икономика и управление" и "Регионална икономика"

Вижте всички графици за провеждане на лекции и упражнения на Студенти-Бакалаври-Учебни Графици

Comments are closed