ВАЖНО ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ!!!

Всички студенти ОКС „Бакалавър" , успешно положили Държавен изпит на 03 и 04.06.2020г., да се явят за получаване на диплома (ЛИЧНО)  в Учебен отдел.

 

Comments are closed