Библиотеката на Тракийски университет

чрез Български информационен консорциум предоставя   временен достъп до 2212 електронни академични списания на международно издателство Taylor & Francis до 31 декември 2022 г., които предоставят изключително важни изследвания в областта на социалните и хуманитарни науки, науката, технологиите и медицината предимно на английски език. Включени са документи и на други езици като немски, френски, испански, италиански …, а също така и на български.

Списанията са разпределени в три колекции:

• Medical and Pharmaceutical Science Library (194 списания).

• Science and Technology Science Library (524 списания).

• Social Science and Humanities Library (1494 списания).

Достъпът се осъществява чрез платформа Taylor & Francis Online  https://www.tandfonline.com/ в мрежата на университета.

За повече информация,

Желка Даковска

042 699 238

 

Comments are closed