доц. д-р Николай Пенев Иванов

         Катедра: Икономика

         Академична длъжност: Доцент         

         Научна степен: Доктор

         E-mail: penevbg@abv.bg

         Телефон: +359 42 699 434

         Кабинет: 159

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Comments are closed