гл. ас. д-р Георги Алексиев Алексиев

Катедра: Мениджмънт
Научна степен: гл. ас. д-р
Служебен телефон: +359 (0) 699 418
Кабинет: 669
 
 
 
 
 
 
 

Гл. ас. д-р Георги Алексиев е завършил бакалавърска степен „Социология“ в Пловдивски Университет, а магистърска и докторска степен в област Икономика и управление на селското стопанство. Работи и публикува в областта на аграрната икономика, конкурентоспособността на аграрните производства, институционалната подкрепа за тях и селските райони. Преподавател по дисциплината „Конкурентоспособност на продуктите“ и извеждащ упражнения по дисциплините „Управление на качеството“ и „Електронна търговия“.


Преподани дисциплини

Публикации

Проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed