Преддипломен стаж

Преддипломен стаж за студентите (ОКС Бакалавър – спец. Бизнес икономика, Регионална икономика и Аграрна икономика), завършващи семестриално 2019 г.

Завършващите четвърти курс студенти, респективно 8 семестър от специалността провеждат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност от 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж се провежда по избор на студентите в различни бизнес структури – малки, средни и големи предприятия; финансови институции – банки, кредитни кооперации; застрахователни дружества; счетоводни къщи; Национална агенция по приходите и нейните териториални подразделения, Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и нейните регионални подразделения, бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми и др.

 • Служебна бележка за стаж*
 • Отчет за стаж*
 •        1.ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ:

  От 03.09. до 10.09 2019 г. от 8.30 до 16.00 ч. в Учебен отдел ОКС „бакалавър“.

  Отговорник по приемане на докладите – мл. експерт Стела Стефанова.

   

 • 2.ЗАЩИТА НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ:

  11.09.2019 г. (сряда) по Комисии както следва:

  •  Комисия спец. „Аграрна икономика“: 13.00 ч., зала 4А;

  •  Комисия спец. „Регионална икономика“: 13.00 ч., Център за регионално развитие;

  •  Комисия спец. „Бизнес икономика“:  13.00 ч. зала 4.

   

  3.СЪСТАВ НА КОМИСИИТЕ:

  Комисия спец. „АГРАРНА ИКОНОМИКА“:

  Председател: ас. д-р Константин Станков

  Членове:         ас. д-р Петя Велева

                           ас. Иванка Стойчева

   

  Комисия спец. „РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА“:

  Председател: гл.ас. д-р Неделин Марков

  Членове:         ас. д-р Емил Мутафов

                          ас. д-р Надежда Ангелова

   

  Комисия спец. „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“:

  Председател: гл.ас. д-р Румяна Ангелова

  Членове:         ас. д-р Константин Стоянов

                           ас. д-р Дора Дончева

 

Comments are closed