Преддипломен стаж

Преддипломен стаж за студентите (ОКС Бакалавър – спец. Бизнес икономика, Регионална икономика и Аграрна икономика), 

Завършващите четвърти курс студенти, респективно 8 семестър от специалността провеждат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност от 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж се провежда по избор на студентите в различни бизнес структури – малки, средни и големи предприятия; финансови институции – банки, кредитни кооперации; застрахователни дружества; счетоводни къщи; Национална агенция по приходите и нейните териториални подразделения, Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и нейните регионални подразделения, бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми и др.

Да се проведе отчитане на преддипломен стаж на студенти, редовно обучение в ОКС „Бакалавър” :

  1. ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ: 

  • За септември 2022 г. –  от 05.09.2022 г. до 15.09.2022 г. 

  • За март 2023 г.            – от 06.03.2022 г. до 16.03.2023 г.

  1. ЗАЩИТА НА СТАЖ: 

  •  За септември 2022 г. – на 16.09.2022 г. от 10.00 ч. 

  •  За март 2023 г.        –   на 17.03.2023 г. от 10.00 ч.

  1.  СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Председател: доц. д-р Неделин Костадинов Марков 

Членове:         гл. ас. д-р Румяна Иванова Ангелова

                         ас. д-р  Иванка Стойчева Жекова

 

Comments are closed