Изпити

Изпитни дати за студенти от магистърска програма "Икономически анализи и проекти за регионално развитие":

– Местни бюджети и регионални инвестиционни проекти – 13.06.2016 г. от  12 ч. – зала Брюксел

Изпитни дати за студенти от магистърска програма "Финанси и банки":

– Местни бюджети и регионални инвестиционни проекти – 13.06.2016 г. от  12 ч. – зала Брюксел

Поправителни дати:

Финансово програмиране – 1 и 2 част24 юни от 10 ч. в зала 4а.

Капиталово бюджетиране, УВД  и Банков анализ – 29 юни от 10 ч. в зала 3.


Изпит по  Държавни институции и управление 

ИАПРР – 20.06.2016 г. от 11 ч. – зала 4 а;

ИУБ – 25.06.2016 г. от 13 ч. – зала 4;

ПИ  – 16.09.2016 г. от 10 ч.

Comments are closed