Контакти

Учебен отдел – ОКС Бакалавър

телефон

кабинет

 Мл. експ. Стела  Стефанова

042 699 405

 
Ст. експ. Снежана Савова    

Център Магистърско обучение

телефон

кабинет

Ръководител:
Проф. Надка Костадинова

042 699 416

143

Учебен отдел – ОКС Магистър

телефон

кабинет

Ст. експ. Стоянка Каменова

042 699 420

 

Comments are closed