График за изпити

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕСИКОНОМИКА

Изпитът по Статистика на 22.04.2017 ще започне в 11.30

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА

Изпитът по Статистика на 22.04.2017 ще започне в 13.00

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНА ИКОНОМИКА

Изпитът по Статистика на 22.04.2017 ще започне в 09.30

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

Comments are closed