Публикации

Публикации за 2017 година

МОНОГРАФИЯ –  "ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ- ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ИНОВАЦИИ" "PLANNING AND MANAGEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT – PROBLEMS, PROSPECTS, INNOVATIONS", Autors: Prof. Veneta Gaydardzhieva, PhD Prof. Stefan Ivanov, PhD Assoc. Prof. Elka Vassileva, PhD Ch.assist.prof. Nedelin Markov, PhD Petya Atanasova, PhD student Anastasiya Gidikova, PhD Student

Кръгла маса „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г." 23.04.2020

Comments are closed