Постижения

 • Студенти от Стопански факултет получиха златни медали от Международна олимпиада 

На 19.12.2020 г. се проведе Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, в която участваха 102 студенти от престижни икономически университети и факултети от Русия, България, Македония и Холандия. Участниците бяха оценени от международно научно жури с председател академик проф. дн Сава Гроздев. Тракийски университет участва със студенти от 3  курс на Стопански факултет, които спечелиха 1 златен(Александра Атанасиаду) и 2 сребърни(Алекс Миленков, Дария Алексиева) медала.

 • На 15-17 ноември 2019 г. в организиран от ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в България в сътрудничество с ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, София в град Велико Търново при силна конкуренция от 37 кандидати студентът от СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на Тракийски университет: Алекс Миленков, специалност „Аграрна икономика“, 2-ти курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ се класира и взе участие в обучителния семинар на тема "СТАРТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС В КОНТЕКСТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020"За активно участие и много добро представяне в обучителния семинар студентът получи сертификат.

   

 • На 23-25 февруари 2018 г. в организиран от ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, София  и ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ” в България, в град Банкя  студентът ТЕНЬО ЧАПЛИН, специалност „Бизнес икономика“, 3-ти курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ от СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на Тракийски университет участва в студентски семинар на тема "МОЕТО БЪДЕЩЕ: РАБОТА И КАРИЕРА". За активно участие и много добро представяне в семинара студентът получи сертификат.

 • Обучителния семинар  се проведе от 6-8.07.2018 в град София.

  ОБУЧИТЕЛНИЯТ СЕМИНАР Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА, ОГЛАВЯВАНА ОТ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, И Е ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“.

 • Стопански факултет получи  Благодарствено писмо от ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА за дейостта  на студенти в рамките на преддипломният  им стаж. 

   

 • На 24-26 ноември 2017 г. в организиран от ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в България в сътрудничество с ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, София в град Велико Търново при силна конкуренция от 113 кандидати двама студенти от СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на Тракийски университет: ТЕНЬО ЧАПЛИН, специалност „Бизнес икономика“, 3-ти курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ и АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ, 1-ви курс на магистърска специалност „Икономика и управление на бизнеса“ се класираха и взеха участие в обучителния семинар на тема "СТАРТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС В КОНТЕКСТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020". За активно участие и много добро представяне в обучителния семинар студентите получиха сертификати.

Comments are closed