Контакти

доц. д-р Блага Стойкова
email: blaga_st@abv.bg
тел:+359/42/699403
моб.:+359 884 617 494

Ст.експ. Марияна Стратева
email:  mstrateva@uni-sz.bg
тел.:+359/42/699409
 

Адрес:
гр. Стара Загора, 6000, Тракийски Университет, Стопански факултет , Студентски град
www.uni-sz.bg/sf

Comments are closed