Надежда Иванова Ангелова

 

             Асистент, доктор 

             Катедра: Информатика и математика

             e-mail: nadja@uni-sz.bg

             Служебен телефон:  +359 42 699 440, +359 42 699 310

             Кабинет: 463

 

 

Образование и научни степени

 • 2015 г. Доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет Математика и Информатика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика
 • 2000 г. Магистър спец. Математика, специализация Информатика, ПУ „П. Хилендарски“

Преподавани дисциплини:

 • Информатика I и II част (Стопански факултет)
 • Информатика I част (Аграрен факултет)
 • Информатика (Аграрен факултет)
 • Интернет технологии (Стопански факултет)
 • Интернет технологии (Аграрен факултет)
 • Социални медии в бизнеса (Стопански факултет)
 • Биостатистика (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • Електронно обучение
 • Образователни технологии
 • Математически и информационни методи в икономиката, регионалното развитие и селското стопансто

Comments are closed