Контакти

Учебен отдел – ОКС Бакалавър

 телефон           

 кабинет        

 e-mail 

 Мл. експ. Стела  Стефанова

042 699 405  

0889 72 97 89 

Учебен отдел stela.stefanova@trakia-uni.bg

Ст. експ. Снежана Савова

042 699 419       149 snezhana.savova@trakia-uni.bg

Център Магистърско обучение

   телефон

   кабинет

 

Ръководител:
Доц. Н. Пенев

042 699 434

 159

 

Учебен отдел – ОКС Магистър

   телефон

   кабинет

 

Ст. експ. Стоянка Каменова

042 699 420

Учебен отдел-магистри  

Comments are closed