Учебна база

Стопански факултет при Тракийски Университет разполага с аудиторна площ от над 3100 м2 (в т. ч. лекционни аудитории;  семинарни и компютърни зали ), като броят на работните места надхвърля 2200.

В Стопански факултет са ситуирани шест центъра, които разполагат с допълнителна площ от 319 м2  и 126 работни места.

Студентите разполагат общо с над 2000 работни места. Абсолютният брой на работните места гарантира нормална работна среда.

Към материалната база на разположение на студентите, докторантите и преподавателите са и няколко спортни салона – спортна зала и три  фитнес зали. 

Петте компютърни зали във факултет са с обща площ от 588 м2. Залите са комплексно оборудвани в т.ч. и със средства за презентация. Във всички компютърни зали са инсталирани интерактивни дъски, които позволяват представяне на разнообразно учебно съдържание. В Стопански факултет се възприе политика на инсталиране на оборудване по системата Thin Client. Осигурен е възможно най-съвременния инструментариум за геопространствен анализ.

Благодарение на дарения от разработчици на приложен софтуер са инсталирани индивидуални и комплексни решения за обучение на студенти икономисти. Всички софтуерни приложения, които са характерни за съвременния обучителен процес са налични.

Comments are closed